بغل اگزوز پراید

12,000 تومان
 • محصول شرکت تولیدی صنعتی دایان راگا
 • مقاوم در برابر حرارت بالا

منجید اگزوز پراید

5,000 تومان
 • محصول شرکت تولیدی صنعتی دایان راگا
 • مقاوم در مقابل حرارت و لرزش

منجید اگزوز تیبا

70,000 تومان
 • شرکت تولیدی صنعتی دایان راگا
 • مقاوم در برابر حرارت بالا و ضربه

واشر دو پیچ پراید

8,000 تومان
 • شرکت تولیدی صنعتی دایان راگا
 • مقاوم در برابر حرارت بالا

واشر دوپیچ پراید

4,000 تومان
 • محصول شرکت تولیدی صنعتی دایان راگا
 • مقاوم در برابر حرارت بالا
 • واشر پانچی پراید

واشر گرد گرافیتی پراید

10,000 تومان
 • شرکت تولیدی صنعتی دایان راگا
 • مقاوم در برابر حرارت بالا